bj

SL.NO NAME OF THE SEVAS RATE
1 Sahasranama Kumkumarchana 30.00
2 Trishathi kumkumarchana 20.00
3 Ashtothara Kumkumarchana 10.00
4 Sahasranama Bhasmarchana 20.00
5 Trishathi Bhasmarchana 10.00
6 Ashtothara Bhasmarchana 5.00
7 Panchamrita 50.00
8 Harivana Naivedya 40.00
9 Paramanna Naivedya 30.00
10 vada Naivedya 40.00
11 Nai Appam 50.00
12 Pancha Pooja 160.00
13 Parivara Pooja 150.00
14 Ksheerabhisheka 10.00
15 Pushpanjali 10.00
16 Trimadhura 20.00
17 Maha Trimadhura 30.00
18 Uttama Maha Trimadhura 100.00
19 Phala Panchamrita 25.00
20 Ekawara Rudrabhisheka 15.00
21 Ekadasha Rudrabhisheka 50.00
22 Shatha Rudrabhisheka 500.00
23 Karpoora Arathi 5.00
24 Ganahoma-1 coconut 50.00
25 Ganahoma-12 coconut 550.00
26 Mookambika Alankara Pooja 50.00
27 Veerabhadra Alankara Pooja 25.00
28 Lalki Uthsava 300.00
29 Pushpa Rathosthsava 800.00
30 Nithya Naivedya for one month 300.00
31 Mahapooja 3,000.00
32 Friday Pooja with rice & coconut Naivedya - 1 year 800.00
33 Friday Pooja with coconut Naivedya - 1 year 500.00
34 Nandadeepa - 1 year 2,000.00
35 Ghee Lamp 20.00
36 Punyaha Prayaschita 50.00
37 Homa Prayaschita 125.00
38 Chandika Parayana 75.00
39 Anebagilu(West Gate) Dharshana 25.00
40 North Gate Dharshana 15.00
41 Shankaracharya Peeta Dharshana 25.00
42 Chandika Homa 4,000.00
43 Vidyarambha Kanike 100.00
44 Annaprashana Kanike 50.00
45 Namakarana Kanike 50.00
46 Upanayana Kanike 50.00
47 Chavala Kanike 25.00
48 Vidhi(Bhagavathi Seva) 25.00
49 Thulabhara Seva Kanike 100.00
50 Panchakajjaya 5.00
51 Hannukai Kanike ( Per Coconut) 1.00
52 Theertha per Bottle 5.00
53 Anna Santharpane for one time 15,000.00
54 Hannukai 2 Coconut 16.00
55 Hannukai 1 Coconut 8.00
56 Vahana Pooja - Light Vehicle 50.00
57 Vahana Pooja - Heavy Vehicle 100.00
58 Deepastamba Lighting 2,000.00
59 Maha Prasada 100.00
60 Kanike (Alu Roopam) 10.00
61 Udayastamana Pooja (Gold chariot) 12,500.00
62 Shathachandi Havana Sthlakanike 11,101.00
63 Shathachandi Havana Sthlakanike 50,000.00
64 Navagraha Poorvaka Chandi Havana Sthlakanike 3,000.00
65 Different Home Sthlakanike 1,101.00
66 Pooja Mandal Kalasha Sthlakanike 501.00